Muzikale leiding

Het harmonieorkest staat onder leiding het muzikale driemanschap Ivan Meylemans (chef-dirigent), Erik Somers (2e dirigent) en Heinz Friesen (ere-dirigent). De slagwerkgroep wordt geleid door dirigent Frank Marx.

Facebook

Nieuws, achtergronden en foto's van alles wat Harmonie St. Michaël bezig houdt, kunt u volgen via facebook.

Slagwerkgroep

Eerstvolgende concerten

10 mei 2018 Gezamenlijk concert der beide Thorner harmonieën - Oranjerie Roermond

26 mei 2018 ECWO - Brussel

27 januarie 2019 Science - Oranjerie Roermond

Kijk in onze kalender voor een overzicht van alle activiteiten.

Ik ben een vriend!

Ondersteun Harmonie St. Michaël door vriend te worden. Klik hier voor meer informatie.

Ontstaan

Harmonie St. Michaël van Thorn is ontstaan uit de eerste Thornse harmonie die in 1840 onder de naam ‘Philharmonisch Gezelschap’ werd opgericht. Rond de jaarwisseling van 1840-1841, vraagt een ´muziekgezelschap te Thorn´ bij de provincie Limburg subsidie aan om instrumenten en muziek te kunnen kopen. De districtscommissaris in Roermond die hierover de gouverneur van de koning te Maastricht moet adviseren, schrijft daarover aan de gouverneur dat het hier gaat om ´eene opkomende harmonie´(een harmonie die pas was opgericht en waarvan het ledental groeide). Hij adviseert een subsidie van minimaal 100 gulden te verstrekken. Op 8 mei 1841, ruim vier maanden na de aanvraag, tekent de Koning het besluit voor de startsubsidie.

Het Philharmonisch Gezelschap uit 1840 is de voorloper van de beide huidige Thornse harmonieën. Als gevolg van politieke, sociale en persoonlijke tegenstellingen tussen haar leden wordt het Philharmonisch Gezelschap in 1862, ruim twintig jaar na de oprichting, ontbonden. Uit een officieel onderzoek naar de oorsprong van de Thornse harmonieën dat de Officier van Justitie in Roermond, Jonkheer de Ranitz, in 1889 uitvoerde in opdracht van de Procureur Generaal uit Den Bosch, blijkt dat in 1863 twee nieuwe harmonieën worden opgericht. In zijn correspondentie over het onderzoek schrijft de Officier letterlijk: “Uit de in 1862 ontbonden vereniging zijn in 1863 twee nieuwe muziekgezelschappen ontstaan, welke nog bestaan, en dan naam voeren: ‘Harmonie St. Michiel’ en ‘Koninklijke Harmonie’.”