Muzikale leiding

Het harmonieorkest staat onder leiding het muzikale driemanschap Ivan Meylemans (chef-dirigent), Erik Somers (2e dirigent) en Heinz Friesen (ere-dirigent). De slagwerkgroep wordt geleid door dirigent Frank Marx.

Facebook

Nieuws, achtergronden en foto's van alles wat Harmonie St. Michaël bezig houdt, kunt u volgen via facebook.

Slagwerkgroep

Eerstvolgende concerten

10 mei 2018 Gezamenlijk concert der beide Thorner harmonieën - Oranjerie Roermond

26 mei 2018 ECWO - Brussel

27 januarie 2019 Science - Oranjerie Roermond

Kijk in onze kalender voor een overzicht van alle activiteiten.

Ik ben een vriend!

Ondersteun Harmonie St. Michaël door vriend te worden. Klik hier voor meer informatie.

Profiel

De doelstelling van de jeugdopleiding van Harmonie St. Michaël van Thorn is om kinderen en jeugd op te leiden en met plezier muziek te laten maken. Binnen de vereniging zijn op dit moment zo’n 30 muzikanten in opleiding. Met wekelijkse repetities op de vrijdagavonden, krijgen de jonge muzikanten les in alle facetten van het muziekmaken. Het gaat daarbij niet alleen om het leren samenspelen met andere muzikanten en het voorbereiden van concerten, maar ook kennismaken met creatieve speelvormen van muziek, ademhaling, podiumervaring en ritmische vaardigheden. Deze extra lessen worden gedoceerd in speciale modules, en na elke module ontvangen de kinderen een certificaat.

Jaarlijks vond gedurende lange periode in het voorjaar de uitreiking van de Lei Dijkstra Trofee plaats. Deze Trofee werd uitgereikt tijdens een solistenconcours. Sinds 2014 is dit Solistenconcours omgezet in een “Night of the Proms”, waarbij kinderen in diverse samenstellingen optredens verzorgen. Dit optreden, en tegelijkertijd een wedstrijdelement zorgt ervoor dat jeugdleden ervaren hoe het is om alleen op te treden als solist of een klein groepje.

Goede onderlinge contacten vergroot de stimulans voor de jeugdleden. Om die reden we voor de jeugd regelmatig een kamp en diverse andere activiteiten die de onderlinge band versterken.

Harmonie St. Michaël van Thorn wil jonge kinderen in contact brengen met muziek en neemt daarom deel aan het project 'Allemaal Blaasmuziek'. Dit project, dat wordt ondersteund door de Gemeente Maasgouw, verzorgt muzieklessen op de basisschool in Thorn. Het sluitstuk van het project is een concert voor de ouders waarbij de kinderen musiceren met een jeugdorkest dat wordt samengesteld uit jeugdleden van de beide harmonieën van Thorn.