Muzikale leiding

Het harmonieorkest staat onder leiding het muzikale driemanschap Ivan Meylemans (chef-dirigent), Erik Somers (2e dirigent) en Heinz Friesen (ere-dirigent). De slagwerkgroep wordt geleid door dirigent Frank Marx.

Facebook

Nieuws, achtergronden en foto's van alles wat Harmonie St. Michaël bezig houdt, kunt u volgen via facebook.

Slagwerkgroep

Eerstvolgende concerten

30 september 2018 Medewerking masterexamen compositie/directie Fontys Hogeschool v/d Kunsten - D'n Ingel Thorn

9 november 2018 TROMP Openingsconcert i.s.m. Martin Grubinger en Dominique Vleeshouwers - Muziekgebouw Eindhoven

27 januari 2019 Percussion & Winds - Oranjerie Roermond

 

Ik ben een vriend!

Ondersteun Harmonie St. Michaël door vriend te worden. Klik hier voor meer informatie.

Damescomité

Vanaf het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw kregen vrouwen een meer actieve rol in de vereniging. In 1962 werd een Comité van Dames opgericht. Tot die tijd waren het vooral de jongens en de mannen die actief waren in muziekverenigingen. Dat gold ook voor Harmonie St. Michaël van Thorn. De eerste vrouwelijke muzikant trad in 1969 toe tot het orkest. Inmiddels bestaat het orkest voor ongeveer de helft uit vrouwen.

Tegenwoordig stelt het damescomité zich ten doel om bij diverse verenigingsactiviteiten ondersteuning te verlenen. Daarnaast ontplooit het damescomité eigen initiatieven en activiteiten. Daarmee leveren zij een onmisbare bijdrage aan een gezonde financiële huishouding van de vereniging.

Het damescomité telt ruim 100 leden. Voor een jaarcontributie vanaf € 10,- kan men lid worden. Aanmelden kan bij onderstaande bestuursleden.

Het bestuur van het Damescomité bestaat uit:
Mieke Dijkstra (voorzitter);
Marleen Verstappen (penningmeester);
Monique de Renet (secretaris);
Tilly Corstjens (beheer lotto).