concerten | archief

Zoek

Concertarchief
1970-2023

Met het verstrijken van de tijd verdwijnen herinneringen aan concerten en het uitgevoerde repertoire uit het geheugen. Er resteren slechts vergeten documenten in het verenigingsarchief. Een uitgebreid archiefonderzoek naar de concertpraktijk resulteert in een voor iedereen digitaal toegankelijk en doorzoekbaar portfolio met een schat aan informatie over ruim vijfhonderd concerten tijdens de afgelopen vijftig jaar.

Zoeken door filter(s) te selecteren
Browse door het concertarchief door te filteren op dirigent, solist, componist, compositie, jaar of plaats van uitvoering. Klik na een zoeksessie op de knop 'wis filters' om op te schonen.