Het Damescomité is een hechte en actieve vrouwengroep die Harmonie St. Michaël van Thorn een warm hart toedraagt en zich actief inzet voor de vereniging door fondsenwerving en het organiseren en ondersteunen van activiteiten.

Actieve rol

Vanaf het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw nemen vrouwen een actieve rol in. In 1962 wordt het Comité van Dames opgericht. Een groep vrouwen die zich ten doel stellen een substantiële bijdrage te leveren aan de verenigingscultuur door op velerlei manieren actief te zijn. Activiteiten versterken het saamhorigheidsgevoel en genereren tegelijkertijd middelen voor een gezonde financiële huishouding. Al meer dan zestig jaar zijn de vrouwen een stuwende kracht voor de vereniging.

Emancipatie
In 1969 deed de eerste vrouw haar intree in het orkest, ruim honderd jaar na de oprichting. Liesbeth, dochter van Pierre Crasborn, studeerde dwarsfluit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en nam bij wijze van experiment, plaats in het orkest. Kort daana trad solo-hoboïste Hennie van Dooren toe en droeg tientallen jaren bij aan de muzikale groei van het orkest. Vandaag de dag bestaat het orkest voor ongeveer de helft uit vrouwen. In 2020 aanvaarde Irene Halkes als eerste vrouw de bestuursfunctie van President van de Vereniging Harmonie St. Michaël van Thorn.

Onmisbare schakel

Het damescomité telt ruim honderd leden en is een onmisbare schakel in de vereniging. Actief betrokken, leveren zij jaarlijks een essentiële financiële bijdrage aan de vereniging.

Lid worden van het damescomité?
Voor een jaarcontributie van € 15,- word je lid.

AANMELDEN

Bestuur damescomité

Mieke Dijkstra, voorzitter
Marleen Verstappen, penningmeester
Monique de Renet, secretaris
Tilly Corstjens
Mirjam van Heugten
Henny van Heugten
Marie-Jose Nevels