Vereniging | gebouw d'n Ingel

Repetielokaal en thuishaven van Harmonie St. Michaël van Thorn is verenigingsgebouw D’n Ingel.

Een eigen huis

In verenigingsgebouw d’n Ingel (naar aartsengel Michaël) komt de muziek samen. Het is de thuishaven van Harmonie St. Michaël van Thorn, gevestigd aan Schoolstraat 20 in Thorn.

Gebouwencomplex
Het hoofdgebouw wordt gevormd door de grote zaal voor orkestrepetities met ernaast een separate logistieke ruimte die dienst doet als materiaal- en instrumentarium-depot. Naast de grote zaal is er een tweede, kleinere zaal voor repetities voor groepen, secties en ensembles maar ook voor educatie. Het gebouw beschikt over een bestuurs- en vergaderkamer en bibliotheek/archiefruimte. Het gezellige café tenslotte, maakt het tot ideale thuisbasis voor alle muzikale en vooral ook sociale activiteiten.

Beheer
De voormalige sportzaal werd in 1994 verworven en met gezamenlijke inzet en hulp van talloze leden en vrijwilligers in eigen beheer gerenoveerd en verbouwd tot de huidige multifunctionele accommodatie voor muziek. Sponsoring en fondsenwerving zorgden voor een gedegen financiering. Het beheer van verenigingsgebouw d'n Ingel is sindsdien in handen van Stichting Huisvesting Harmonie St. Michaël van Thorn.

Bestuur
Marc Dijkstra, voorzitter
Maurice Wulms, penningmeester
Mat Speessen, secretaris
Jan Coelen, techniek

Verhuur

Vanwege de uitstekende akoestiek van de grote repetitiezaal repeteren ook blaasorkesten uit de regio er regelmatig. De ruimtes in d'n Ingel kunnen afzonderlijk gehuurd worden voor repetities, vergaderingen en feesten.

Wilt u één van de ruimtes in ’d'n Ingel huren voor uw evenement?
Neem dan contact op met info@deningel.nl.

Verenigingsgebouwen

1863-1873, Hoogstraat 23
Huisvesting van de harmonie was sinds de oprichting in 1863 in een openbaar lokaal met drinkgelegenheid niet gewenst. Na de ontbinding van de Philharmonie in 1862 verhuisde de nieuwe (kerkelijke) vereniging naar de ‘veilige’ zaal op de eerste verdieping van het pand van de familie Theunissen, schuin tegenover herberg De Klok.

1873-1892, Wijngaard 5/7
In 1873 verhuisde de harmonie naar een groter pand van de zusters Verwayen op Wijngaard 5/7. Ook de dames zagen toe op matig drankgebruik van de leden van de harmonie. Om te voorkomen dat er problemen zouden ontstaan rondom het organiseren van dansen liet pastoor Canoy in 1888 een artikel over het repetitielokaal in de statuten opnemen en bekrachtigen door het bestuur van de kerkelijke harmonie. 

‘De lokaalhouder dezer vereeniging is verplicht, onder beding van onmiddellijk ontslag, dat geen dans in het lokaal noch in een deel van diens huis plaats hebben, dat geen ander vereeniging (gezelschap) er in toegang hebbe; dat het lokaal aan geen andere worde overgedaan. Bij eventueele andere verandering van lokaal zijn parteien tot een maand opzeggens verplicht. Na keuze van een lokaalhouder moet deze binnen een dag zich schriftelijk tot het bovenstaande bij den voorzitter van ’t kerkbestuur verplichten. De ondergetekende verplicht zich onder bovenvermelde conditie – het lokaal – houderschap over te nemen en stipt de conditiën onder gemelde voorwaarden te volbrengen.’

1892-1968, Hoogstraat 30
In 1892 ging de harmonie vanwege de hoge leeftijd van de dames Verwayen op zoek naar een nieuwe locatie. Dit werd herberg De Klok. Arnold Corbey had vanaf 16 januari 1892 de exploitatie van de herberg op zich genomen. Arnold Corbey was zelf lid van de Kerkelijke Harmonie en dat bood pastoor Canoy de gelegenheid om de zaken met zijn harmonie in herberg ‘De Klok’ beter te regelen dan in de tijd van het Philharmonisch Gezelschap. Een schisma als in 1862 zou niet meer mogen gebeuren. Trots en zelfverzekerd vermeldde Canoy in zijn dagboek dat de eigenaar van ‘De Klok’, Arnold Corbey, in een contract had vastgelegd dat hij op zondag geen dansen zou organiseren in het repetitielokaal van de Kerkelijke Harmonie.

1968-1994, Wilhelminalaan
In 1968 verhuisde de vereniging naar de zaal en het café van de voormalige Thornse bioscoop aan de Wilhelminalaan van de familie Cober. In 1972 werd de zaal grotendeels door brand verwoest. Een groot deel van de muzikale trofeeën gingen daarbij verloren. Met vereende krachten van leden en vrijwilligers werd de zaal herbouwd. Het harmonieorkest repeteerde bijna een jaar lang in Cultureel Centrum ‘Don Bosco’ te Heel. Begin jaren tachtig nam de familie Graven de exploitatie over, enkele jaren later opgevolgd door de familie Geurts.

1994-heden, Schoolstraat 20
In 1993 kocht het bestuur de voormalige sportzaal aan de Schoolstraat 20 in Thorn en verbouwde die in eigen beheer met hulp van vrijwilligers tot een multifunctionele accommodatie Verenigingsgebouw D’n Ingel. Tijdens de verbouwing repeteerde het harmonieorkest bijna een jaar in zaal Stienen aan de Steegputstraat te Thorn. In 1994 betrok de vereniging het nieuwe onderkomen aan de Schoolstraat.