Goed bestuur en organisatie zijn belangrijk om samen met de leden aan een succesvolle vereniging te bouwen, enthousiast bezongen in de Michaëlshymne.

Organisatie in beeld

De vereniging bestaat uit ruim 250 leden waarvan er ongeveer 125 muzikaal actief zijn in één van de vele muzikale geledingen. De overige leden steunen de vereniging met veel sympathie, vrijwilligerswerk en financiële middelen en/of een combinatie hiervan.

In de organisatie staat het harmonieorkest centraal. Daaromheen functioneert een gedifferentieerd palet van vijf ondersteunende muzikale geledingen en uitingsvormen: Slagwerkgroep, Startersorkest, Middenorkest, Kamermuziekensembles en de Blaaskapel.

Om samen muziek te kunnen maken in de vijf bovengenoemde muzikale geledingen zijn er meerdere commissies/teams actief die ressorteren onder het bestuur: het Artistiek team, team Muziekeducatie, team Financiën, team Public Relations, team Logistiek, team Verenigingsactiviteiten en team Projectorganisatie. De teams functioneren onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Daarnaast wordt het bestuur ook ondersteund door vele vrijwilligers in een viertal zelfstandige stichtingen die zich eveneens inzetten voor Harmonie St. Michaël van Thorn. Dit zijn Vereniging Vrienden, Stichting Huisvesting, Vereniging Damescomité en Stichting Cultuurperron.

Bestuur

Irene Levels-Halkes, president en algemene zaken
Frank Crasborn, vicepresident en artistieke zaken
Marc Dijkstra, secretariaat en huisvesting
Dirk Verberne, financiën en fondsenwerving
Sjoerd Parren, projecten en verenigingsactiviteiten
Ton Crasborn, logistiek en instrumentarium
Ruud Corstjens, pr en marketingcommunicatie

Ereleden

Kees Halkes, erepresident
Willemien Halkes
Jo Zinzen
Roy Schijff
Theo Adams
Piet Jeegers
Mieke Dijkstra

Presidenten

Irene Levels-Halkes, 2020-heden
Lars Deneer, 2013-2019
Maurice Wulms, 2005-2013
Kees Halkes, 1980-2005
Jan Hennissen, 1969-1979
Leo Dijkstra, 1931-1969
Mathieu J. Snickers, 1917-1931
Alphons van Wintershoven, 1907-1916
Antoon Moers, 1896-1907
Johannes Tonnaer, 1889-1896
Jan. M. Snickers, 1874-1889
Jan Guillot, 1866-1874
Antoon Mungersdorff, 1863-1866

Michaëlshymne

Een land of provincie heeft een volkslied, een sportvereniging heeft een clublied en een muziekvereniging een vaandellied of hymne. De Michaëlshymne weerspiegelt de verenigingsgeest om de saamhorigheid te versterken bij gedenkwaardige gebeurtenissen.

De Michaëlshymne dateert uit het interbellum van de vorige eeuw. De tekstschrijver en componist zijn onbekend maar, hoe verrassend, de melodie lijkt een speelse bewerking te zijn van het thema uit het Allegro van Mozart’s 25e Pianoconcert in C-majeur, KV 503.

Dat het lied vandaag de dag nog springlevend is, is zeer hoorbaar bij feestelijke gelegenheden als dit door muzikanten en fans enthousiast wordt gespeeld en meegezongen. De heroïsche tekst van het enige vers en tevens refrein is als wandversiering vereeuwigd op de muren in het café van verenigingsgebouw D’n Ingel. Arrangeur en tweede dirigent Erik Somers instrumenteerde de Michaëlshymne voor harmonieorkest.
 
Bij het bezoek van Koningin Beatrix aan Thorn in 2011 componeerde de Limburgse componist Christiaan Janssen op het thema van de Michaëlshymne een koraal voor de koperblazers van St. Michaël met als titel Royal Entrance. Als enthousiast gevolg leidde dit koraal in 2013, bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan, naar een tweede compositie door Christiaan Janssen voor groot-harmonieorkest.

Opname
Thema Michaëlshymne in het 25e Pianoconcert van W.A.Mozart

Partituur
Royal Entrance voor harmonieorkest
Royal Entrance voor koperensemble en slagwerk

Foto
Uitvoering van ‘Royal Entrance’ ter gelegenheid van het bezoek in 2011 van koningin Beatrix aan Thorn.