Al meer dan anderhalve eeuw kweekvijver voor (jong) muzikaal talent en leer- en praktijkplaats voor professionals.

Starters- en middenorkest

Startersorkest
Het startersorkest van Harmonie St. Michaël van Thorn wordt gevormd door de jongste muzikale leden en is een belangrijke pijler binnen de muzikale opleiding. Voor de meeste kinderen is dit de eerste ervaring en kennismaking met samen muziek maken in een groep. Overigens zijn alle startende muzikanten van álle leeftijden welkom.

Middenorkest
De vereniging heeft naast het startersorkest ook een middenorkest. Enerzijds als tussenstap voor onze jeugd richting het grote harmonieorkest, anderzijds ook om nieuwe maar ervaren muzikanten en startende muzikanten op oudere leeftijd de mogelijkheid te bieden om samen muziek te maken binnen onze vereniging.

Repetitie
Op vrijdagavonden wordt er in orkestvorm gerepeteerd, maar er komen ook andere aspecten van het muziek maken aan bod. Denk aan andere speelvormen, ademhalingsoefeningen, podiumervaring en ritmische vaardigheden. De extra lessen worden gedoceerd in speciale modules en na afronding ontvangen de leden een certificaat.

Lid worden?
Wil jij jezelf of je kind aanmelden voor het starters- of middenorkest?

AANMELDEN

Een korte geschiedenis

Vanaf het begin van de twintigste eeuw brachten senior muzikanten de eerste muzikale beginselen bij aan de jongste generatie. Regionale solistenconcoursen werden gebruikt om de muzikale ontwikkeling te stimuleren. Vanaf 1920 ging Leon van Acht zich met de jeugdopleiding bemoeien en in 1931 formeerde Theo Beunen uit de jeugdige leden een jeugdharmonie, een unicum voor Nederland.

In 1932 nam de jeugdharmonie van St. Michaël deel aan een muziekwedstrijd, georganiseerd door de Koninklijke Harmonie van Thorn. In de derde afdeling harmonie won de jeugd van St. Michaël de eerste prijs. Deze eerste jeugdharmonie bestond slechts enkele jaren als gevolg van de crisisjaren in de jaren dertig en het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.

In oktober 1980 werd op initiatief van twee muzikanten, Ton Corstjens en Jos van de Braak (kleinzoon van Theo Beunen) een nieuw jeugdorkest geformeerd. Sinds die tijd zijn vele kinderen en jeugdigen opgeleid om later in 'de grote harmonie' te kunnen spelen. Een flink aantal muzikanten die in de vereniging zijn opgegroeid hebben hun weg gevonden als professional in de muziek.

De jeugdharmonie heeft in binnen- en buitenland concerten gegeven met verschillende dirigenten. Het repertoire varieert van lichtklassiek tot aan pop- en rockmuziek.

In 2010 heeft het 'nieuwe' jeugdorkest dat in 1980 werd geformeerd haar 30-jarig bestaan gevierd. Een concert in combinatie met toneel door professionele acteurs was het hoogtepunt.

In de loop van 2014 is de benaming van jeugdorkest verlaten en hanteren we een ruimere term omdat samenspel en opleiding steeds meer van alle leeftijden is. Dit komt duidelijk naar voren bij een van de opleidingspeerpunten: het samenspel in een orkest. Tijdens de wekelijkse repetitie leren de beginnende muzikanten ook met andere facetten van het musiceren omgaan.

Dirigent-docenten

De opleiding is in handen van twee dirigenten-docenten. Dirigent Startersorkest is Krissie Verstappen. Dirigent Middenorkest is Erik Somers.

Oud-dirigenten

Manon Verstegen
Hans Broes
Jan Vossen
Roger Snijders
Joost Smeets
Ton Corstjens
Hans Breuls
Mat Schreurs
Jos van de Braak